Get Adobe Flash player
Home Ea työpaikalla

Mitä ensiapuvalmius tarkoittaa?

Työturvallisuuslain mukaan työpaikoilla on ylläpidettävä ensiapuvalmiutta, johon kuuluvat asianmukaiset tarvikkeet ja välineet, ensiavun antamiseen perehtyneet henkilöt sekä tiedot siitä, mihin toimiin tapaturman tai sairastumisen vuoksi on nopean avun saamiseksi ryhdyttävä.

 

Millainen ensiapuvalmius on riittävä?

Tavoitteena on, että vähintään 5% henkilöstöstä tulisi olla ensiapukoulutettu voimassaolevine kertauksineen. Myös pienemmillä työpaikoilla tai ryhmissä, jotka työskentelevät tilapäisesti tai jatkuvasti kiinteän työpaikan ulkopuolella, tulisi olla ensiapukoulutettuja henkilöitä.

 

Ensiapukoulutettavien määrään vaikuttaa myös oleellisesti työpaikan tapaturmavaaran todennäköisyys:

1. vähäinen, esim. toimistot ja virastot

2. ilmeinen, esim. teollisuus, metsä- ja maataloustyöt

3. erityinen, esim. palo-, räjähdys- tai sähkötapaturma vaara

 

Ensiapukoulutuksen korvattavuus?

Työterveyshuollon työpaikkaselvityksen perusteella määräytyy ensiapukoulutuksen korvattavuus. Katso myös kela...

 

Kuka saa kouluttaa?

Työnantaja voi tilata koulutuksen ensiapukoulutusta järjestäviltä yrityksiltä tai yhteisöiltä, kunhan kouluttaja on SPR:n hyväksymä ETK (ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja).